Gotowy aby ratować życie?

Nasz kurs pietrwszej pomocy buduje Twoją pewność siebie oraz zwiększa szansę na Twoją reakcję w przypadku pilnego zdarzenia. W kilku krokach nauczysz się jak postępować w sytuacji wymagającej opieki medycznej. 

Kurs składa się z 3 części:
-teoria w systemie eLearning składająca się z 2 rozdziałów zakończona 2 egzaminami
-część praktyczna obejmująca resuscytację krążeniowo-oddechową
-część praktyczna obejmująca tzw. pomoc dodatkową (opatrywanie zranień etc.)

Niniejszy kurs EFR spełnia wszystkie wymogi niezbędne aby zacząć kurs PADI Rescue Diver

Kurs Emergency First Response - Pierwsza Pomoc (CPR) - uczy jego uczestników jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia, łącząc w sobie wiedzę teoretyczną w połączeniu z realistycznymi scenariuszami jakie mogą wystąpić na co dzień (nie tylko nurkowe).  Podczas szkolenia skupiamy się mocno na opanowaniu technik pierwszej pomocy tak abyś czuł się pewny swoich umiejętności w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

The Emergency First Response - Opieka dodatkowa - obejmuje zranienia oraz choroby które nie powodują bezpośredniego natychmiastowego zagrożenia życia. Uczy jego uczestników jak reagować w sytuacjach nie zagrażających życiu, łącząc w sobie wiedzę teoretyczną w połączeniu z realistycznymi scenariuszami jakie mogą wystąpić na co dzień